Het Paardenbos  

 

                         

 

 

 

Het Paardenbos is een plek waar kinderen en volwassenen met en zonder autisme begeleid worden d.m.v. paardrijden, paard leiden, paardentaal en de Horse Boy Method, verweven met natuurbeleving en principes uit de DruYoga.

Je kunt genieten, bijkomen, leren, ont-wikkelen en je kracht hervinden op een natuurlijke manier, in een natuurlijke omgeving. Hier worden ieders kwaliteiten versterkt, hier kom je tot je recht.

 

                                                                  

Voor balans, zelfvertrouwen 

en levenslust! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom in je kracht!